S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s

MAKING POSITIVE CHOICES specialicerar sig på KARAKTÄRS UNDERVISNING med
lektions planer och stödmaterial.

Vi lär elever att göra goda val både i och utanför skolan, genom tre viktiga grunder -
”Att Äga Sig
Själv”
och därefter ”Värderingar” och ”Tolerans”.

Läran om  att
”Äga Sig Själv” har stor genomslagskraft som öppnar upp och ger stor förståelse för
de andra delarna i konceptet.
Notera vikten i det hela, då det är genomgående för hela programmet.

Skolor i USA laddar för närvarande hem cirka 5000 kilobites av de gratis Lektions Planerna varje dag
från vår hemsida.
Detta är en massa information.

Då Lektions Planerna är gratis, ber vi er att lägga undan tuschpennorna och beställa av
vårt Stöd Material.
Vårt program har visat sig vara värdefullt, men – behöver stöd fran våra undervisare.
VI LÄSER DAGLIGEN OM GATU- OCH
SKOLVÅLD, MOBBING OCH UTANFÖRSKAP

Massor av elever saknar fullständiga slutbetyg.
I det allt hårdare klimatet har eleverna svårare att tillgodogöra sig sina
behov för att lära för livet.

Här ges nu möjligheten att överbygga problemen och komma tillrätta
med det hela genom att bygga upp individen i sin helhet.

Den framgångsrika modellen kommer från en amerikansk lärare
som har haft stora framgångar med konceptet.

Nu erbjuds även Norden möjligheten att använda sig av dessa redskap.
Materialet ar på engelska – men det är ingen nackdel, då de nordiska
länderna är mycket kunniga i språket - och eleverna till och med kommer
att tycka att det är roligare att lära in då.

Dagens Nyheter rapporterar i oktober 2007 att var tredje lärare har
utsatts för våld eller hot och nära 300 anmälningar har inkommit till
Arbetsmiljöverket.
De senaste åren har anmälningarna till verket mer än fördubblats och
pekar mot att 2007 blir det värsta året nånsin.

Vi är övertygade om att vår information är svaret på problemen, genom
att införas på vilken klassnivå som helst, ju tidigare desto bättre.

Vi tror till fullo att en känsla av syfte och erkännande av värden och
tolerans är nyckeln. Det här har alltid varit och kommer alltid att vara
lösningen för att skapa en miljö där elever väljer att befinna sig.... hem
ljuva hem - en stark känsla av att höra hemma.

Var god och läs igenom denna sida för en introduktion till vår lösning.
Utforska sedan genom att klicka dig fram på menyerna till vänster och
här ovan.

Vårt koncept används för närvarande av över 300 skolor –
och de talar om fantastiska resultat.
Detta kan hända på din skola också.

Vi måste alla försöka göra nåt åt dessa problem NU – det ar allas
vårt ansvar.
Och var snäll och sprid ut att vi finns. Det ar till ALLAS fördel!

Läs vidare om hur man med enkla medel kan bygga upp elevernas inre
osäkerhet och få dem att inse att de själva är ansvariga för sig och sina
handlingar. Se

Här finns
lektionsplaner (gratis), material och tillvägagångssätt som ger
fantastiska resultat –
läs vad några skolor säger om programmet, hur
stora förbättringar de kunnat uppnå, hur mycket våldet har minskat
sedan de införde MAKING POSITIVE CHOICES koncept!
.
Välkommen!
Detta är vårt “Att Äga Sig Själv” poster set, ett av våra Karaktärs
Undervisnings teman.

Detta tema skapar grunden och banar vägen för de andra temorna ”
Inre Värderingar” och  ”Tolerans”.
Vårt Karaktärs Undervisnings Material  används av skolor i
Nord Amerika, och ger omedelbara och påtagliga resultat i attityd och
hur eleverna uppför sig.
Det här programmet är okomplicerat och lätthanterligt och har en
oerhörd påverkan på eleverna.


Vårt koncept...

"Vad kontra Vem"
Vi börjar med att definiera skillnaden mellan “vad” vi är och ”vem” vi är
som unika individer.

“Vad” vi är definieras av vad vi gör i våra dagliga liv som medborgare.
Det är vanligt att en person byter jobb 10 eller fler gånger under en
livstid, men detta är inte vad som definierar
”vem” vi verkligen är – ”
vem” vi är hittar vi i våra inre värderingar, som definieras i våra ”Tio
Grundpelare i Karaktärs Undervisning”.

Ett exempel: Vi har en vän som har en doktorsgrad, men ändå valt att
arbeta som trädgårdsmästare efter att ha beslutat att inte arbeta inom
utbildningssektor eller i industin.

”Vad” han är definieras genom hans yrke, hans meriter, hans familj, mm
– men
”vem” han är definieras genom hans natur, hans omtanke, hans
känlsa av personligt ansvar, hur han respekterar sig själv och andra
osv, eller om du vill, hans inre värderingar.

För att vi ska kunna definiera vem vi är, behöver vi reflektera över vår
relation mellan vad vi gör i vårt liv och vad vi tagit till oss av positiva
ramar med värderingar.
Därför börjar vi med att lära eleverna att förstå behovet av att definiera
sina egna personliga karaktärer. Det här är början till och grunden i
”Att
Äga Sig Själv”
.


ATT-ÄGA-SIG-SJÄLV
Vi ser på Att Äga Sig Själv så här: Du kan måla med världens bästa
färg på en ogrundad yta, men den kommer inte att sitta kvar om inte
ytan är förberedd för det.

För att en person ska kunna ta till sig teman som
”inre värden” eller
tolerans”
måste de få en grund för att kunna acceptera denna
information.

Våra lektionsplaner är ämnade att ge dem den här grunden genom att
eleverna lär sig att äga sina egna tankar och sitt agerande. Vårt
supportmaterial är menat att stärka denna grund.

Vi gör detta som en ”service” för elever och andra
individer.

Summan vi lagt ned i detta program under dessa 5 år har långt
överskridit vinsten.

Vår vision är att skapa en bättre värld för alla. Ungdomar av idag är
tyvärr i stort behov av en solid Karaktärs Undervisning. Hur kommer
världen att se ut om tre generationer?

Generation x hade videospel. Den här generationen har obegränsad
tillgång till de mest negativa influenser genom Internet, medans deras
föräldrar är borta från hemmet för att försöka få ihop till räkningarna.

Vi måste minska ilskan, negativiteten, våldet och kränkningarna för att
skapa en miljö där alla kan känna sig säkra, där alla kan vistas ute pa
gator och i skolor utan att känna rädsla.
Vi tror att vi har svaret, och det vill vi gärna sprida
över hela världen!


RÄDSLA OCH OSÄKERHET
För det mesta har ungdomar (liksom många vuxna) inte klart för sig vad
de ska komma att syssla med. Många lever i förvirring och en allmän
rädsla för det okända, och det orsakar komplikationer och utanförskap.
Vårt
”Att Äga Sig Själv” tema hjälper till att lätta på förvirring och
rädslor genom att visa på att individen håller sin framtid i egna händer
och därmed minimerar osäkerheterna.

Genom att närma sig osäkerheten på det här sättet, så blir det
naturliga resultatet för att leva här och nu, en plattform för individen att
stå på för att fungera på en högre niva.


TVÅ PÅSTÅENDEN
”Mitt liv skapas av andra och jag har ingen kontroll över mitt eget liv.
Resultatet är skapat av yttre krafter, och det gör att jag känner att
jag inte har någon kontroll. Så, varför ska jag göra bra ifrån mig eller
komma överens med andra, när jag inte gör det for mig själv?”

Eller,

”Jag äger min värld, mina tankar och mitt liv. Jag har full kontroll,
och jag har rättighet och möjlighet att vara den jag väljer att vara – ’
Jag är den jag väljer att vara’. Jag bestämmer min egen framtid
likaväl som nuet.”
”...Resultatet har varit fenomenalt. Jag har sett en
nedgång i elever som blivit utvisade och sänts till rektorn
från ungefär tio per dag till cirka tre, och antalet slagsmål
och fysiskt våld har minskat till hälften...”

Heather Halldorson
Dean of Students
Clear Lake Middle School
Denver, Colorado
Läs hela brevet, och andras vitsord under ”Vitsord
”Jag vill tacka er, på uppdrag av skolans anställda och
våra elever, för att ni har skapat programmet med det
enkla mantrat ( ”I Am Who I Choose To Be” ) och djupa
potentialer som når så långt.”

Cindy Wiley
Counselor
Oak Mountain High School
Birmingham, Alabama
För att läsa hela brevet, var god gå till ”Vitsord”

“ Jag var entusiastisk, och lite förvånad också, att
eleverna var så sammarbetsvilliga och att de var så ärliga
när de pratade om grundpelarna, speciellt den sista delen
om tolerans och att acceptera vara olikheter. De delade
väldigt djupgående tankar, och vi jobbade alla som en
grupp. Det var toppen”.

Sabine E. Lyons
6th Grade Language Arts
Max Bruner Jr. Middle School
Fort Walton Beach, Florida
För att läsa hela brevet, var god gå till ”Vitsord
Hur Man Beställer
(Klicka Här)

- vi levererar till hela världen -
INFORMATION
________________________
BERÄTTA FÖR EN VÄN
- Vårt Program -
Copyright © 2003-2010 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:
Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -  

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!

Med den guidas du lätt när Du själv håller en sån här
föreläsning på din skola. Det är även lätt att ev översätta,
lägga till eller ta bort som du själv önskar i presentationen.
Vart pengarna tar
vägen:

Några ord angående
pengarna vi får in…..
INGET vi får in som
donationer anses vara
inkomster.

Till dags dato – juni 2008 –
har ungefär 78,000 dollar
tagits ur egen ficka för att
ta oss så här långt. Det
här är nåt vi vill tillföra
världen, och vi känner
oss tacksamma för att vi
har fått vara del i detta
skapande.

Trots att detta program
startades 2001, så har vi
ännu inte tagit ut någon
som helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en
förändring hända. Här och
nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com
________________________

Pengar som kommer in genom ditt deltagande går till att stödja en global vision.
Efter att ha blivit översatta till svenska så är nu en översättning till spanska på
gång. Den sorts spanska som talas i Mexico, Latin – och Sydamerika. Därefter
kommer översättningar till länder i Europa, Asien osv.
Angående inkoster från försäljning av vårt stödmaterial, var snäll och läs
informationen under ”Vart tar pengarna vägen” i vänster marginal.
Varför vi inte är en ideell
organisation.

En ideell organisation har
fördelar skattemässigt,
genom att pengar som
inte har spenderats inom
räkneåret tas med over till
nästa år, utan att tas upp
till beskattning. Detta är
pengar som är kvar efter
alla utgifter.

Men vi avser att använda
alla pengar under
innestående kalenderår
på stödmaterial och
relaterade utgifter. Så
detta betyder att vi ändå
inte har något att
deklarera som inkomst.

På grund av detta, finns
ingen anledning att gå
igenom “Securities
Exchange Commision” för
att uppnå denna
skattelättnad.

Och ytterligare, så är SEC
krångliga att ha att göra
med och den lagliga
delen kan bli mycket
kostsam. Vi tillbringar
hellre vår tid,våra pengar
och energi på
stödmaterial och att
sprida detta koncept.
“Programmet hade fantastisk genomslagskraft hos våra
elever och även hos vår personal”.

Sheryl Weaver
Principal
Rektor
Sunnyside High School
Fresno, California

Det här är den största skolan i det fjärde största skoldistriktet i Kalifornien – med över
3300 elever och 300 lärare, administratörer och stödpersonal. Se vår”Change” DVD
för hela vitsordet från Ms Weaver och flera andra administratörer på Sunnyside High
School i Fresno.
Klicka här för att se ett klipp från vår DVD
med föreläsningen ”Changes”, här på vår
websida
Du som använder Mac – Beklagar ,som du ser så har vi problem
med sidans utseende. Men, all text finns där.
Donationer
Var vänlig se texten angående donationer i vänstermarginalen…
Vi avser att överträffa era förväntningar!
Om du har kommentarer, förslag eller frågor
angående vad vi gör, eller hur vi gör det, var snäll
och e-posta oss på:
info@makingpositivechoices.com