Ge oss dina uppgifter
Ditt
namn
Din
e-postadress
Organisation
Jobbtitel
Synpunkter
*
Kolla vår Gästbok – och
skriv oss ett
meddelande. Tack!
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Genom att du lämnar den här informationen, ger du
oss tillåtelse och möjliggör att vi kan kontakta dig
när ny information blir tillgänglig. Vi kommer aldrig
att sända dig

skräppost, och heller inte ge ut, eller sälja
informationen till andra
Vart pengarna tar vägen:


Några ord angående pengarna vi får in…..
INGET vi får in som donationer anses vara inkomster.

Till dags dato – juni 2008 – har ungefär 78,000 dollar tagits ur egen ficka för att
ta oss så här långt. Det här är nåt vi vill tillföra världen, och vi känner oss
tacksamma för att vi har fått vara del i detta skapande.

Trots att detta program startades 2001, så har vi ännu inte tagit ut någon som
helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en förändring hända. Här och nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com
Varför vi inte är en ideell organisation.

En ideell organisation har fördelar
skattemässigt, genom att pengar som inte
har spenderats inom räkneåret tas med
over till nästa år, utan att tas upp till
beskattning. Detta är pengar som är kvar
efter alla utgifter.

Men vi avser att använda alla pengar
under innestående kalenderår på
stödmaterial och relaterade utgifter. Så
detta betyder att vi ändå inte har något att
deklarera som inkomst.

På grund av detta, finns ingen anledning
att gå igenom “Securities Exchange
Commision” för att uppnå denna
skattelättnad.

Och ytterligare, så är SEC krångliga att ha
att göra med och den lagliga delen kan bli
mycket kostsam. Vi tillbringar hellre vår
tid,våra pengar och energi på
stödmaterial och att sprida detta koncept.
Inkomsten:

Just nu är en översättning till spanska på gång. Den sorts
spanska som talas i Mexico, Latin – och Sydamerika. Därefter
kommer översättningar till länder i Europa, Asien osv.

Vi har redan blivit översatta till svenska, som förstås i delar av
Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Hem