S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
INFORMATION
Vårt Stödmaterial
l
För det förstamed affischer som ”I Am Who I Choose To Be” ( Jag är den
jag väljer att vara ) i klassrummen, och på andra ställen, gjorda i tålig vinyl,
kommer era elever att ta till sig rätten och möjligheten av ett ansvarsfullt
självägande.
Vi erbjuder flera olika storlekar som passar olika behov.

För det andra de Inre Värderingarna som är nödvändiga för en
ansvarskännande frihet presenteras på våra affischer "The Top Ten Pillars of
Character Education" (”De Tio Grundpelarna i Karaktärs Undervisning”) .

De här affischerna är gjorda för att utöka dessa Inre Värden för andra, såväl
som för läsaren.
Dessa grundpelare erbjuds på en affisch, eller som individuella budskap i ett
set, för att de ska kunna sättas upp individuellt i klassrum.

För det trejde "Tolerance of Others"  (”Tolerans av andra”) affischer är
påtagliga påminnelser av accepterande och uppskattning av andra som unika
individer.

För det fjärde använd våra Diskussionsmoduler ( se ”Lektions Planer”
och ”Program Hantering” ) för maximalt resultat.

 • Använd vårt material och våra lektionsplaner som ert första val i er
  Karaktärs Undervisning, eller integrera detta i ert redan existerande
  program.

 • Standardiserade test tas på allvar av eleverna

 • Gemenskapen elever emellan blir större

 • Internalisering av Karaktärs Undervisning över hela skolan

 • Gymnastik och lagsportande elever visar upp förbättringar i
  uppträdande och attityd

 • Lär ut akademiska ”Normer” till mer mottagliga elever
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Vårt Program

För det första, vi presenterar konceptet “vad” eleverna är, gentemot “vem” de är.
Vem de är definieras av de värden de adopterar, tar till sig. Det här är grunden i ”Att
Äga Sig Själv”, som erbjuder en struktur eleverna kan acceptera och leva sina liv
inom.
När de väl internaliserat detta kommer ägandeskap av egna tankar, agerande och
handling naturligt.


För det andra, när eleverna inser att de har friheten att välja själva, måste de
också förstå att denna frihet också innebär ansvar. Ansvar för dem själva, såsom för
andra.
Vi berör detta i våra ”Inre Värderingar” och det framgår också i ”De Tio
Grundpelarna i Karaktärsundervisning”.
De här ”Inre Värderingarna” formar ramen för att ta positiva beslut.

Varför har vi Tio Grundpelare?
För att vi tycker att Arbetsetik, Ärlighet, Mod och Plikt, de fyra grundpelarna som
inte är inkluderade i andra program, är extremt viktiga för karaktärsutveckling.

För det tredje, när eleverna väl har tagit till sig de positiva inre värdena, så
kommer automatiskt ”Tolerans av Andra” också att inkludera andra individer, utöver
dem själv.

För det fjärde, använd våra Diskussions Moduler (se ”Lektions Planer” och ”
Program Hantering”) för maximalt resultat.

Lärare och administratörer behöver referensramar när de har att göra med elever.
Vårt globala närmande av Karaktärs Undervisning ger dem dessa nödvändiga
referensramar.

Läs mer om vårt koncept under ”Vår Filosofi”.
Vårt material är det bästa som finns tillgängligt. Alla affischer är gjorda av
kraftigt material, och våra banderoller är gjorda av förstärkt vinyl (se
länken till material specifikationer här ovan).

Ni kommer att bli
100% belåtna med frakt, materialet och hur det är
utformat.

Vi accepterar alla de vanligaste kreditkorten, genom PayPal.

Om du har några kommentarer eller förslag angående vad vi gör och hur vi
gör det:
Välkommen att e-posta oss på: info@makingpositivechoices.com
”Som high school lärare är det uppenbart för mig att elever inte
kan integrera ”Inre Värderingar” och ”Tolerans” utan att först
förstå att de har rätt och möjlighet att kontrollera sina egna
tankar och sitt agerande.

Som bevis för detta tenderar de att placera ansvaret för sitt
dåliga sociala och akademiska uppträdande hos andra individer,
om det nu är föräldrar eller vänner, eller situationer som
familjeproblem, fattigdom eller språkbarriärer.

Till skillnad från andra tillgängliga modeller av Karaktärs
Undervisningar, börjar vårt program med temat ”Att Äga Sig
Själv” och skapar en solid grund för att integrera våra andra
teman ”Inre Värderingar”, "De Tio Grundpelarna i Karaktärs
Undervisning" och
”Tolerans”. Det här globala närmandet gör vårt stödmaterial till
en konstant påminnelse, och våra fria ”Lektions Planer”  lägger
till djup och dimension till inlärnings processen.”Grundare av MakingPositiveChoices.com
Fil. Mag, Lärare

Var vänlig att utforska vårt koncept genom att klicka er runt i
menyerna högst upp och på vänster sida.
Om ni har några frågor, var vänlig och sänd dem till oss, på
engelska eller svenska, till
info@makingpositivechoices.com  


Tack så mycket för att du besöker vår websida.
Ha en bra dag!
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!
Vart pengarna tar vägen:


Några ord angående
pengarna vi får in…..
INGET vi får in som
donationer anses vara
inkomster.

Till dags dato – juni 2008 –
har ungefär 78,000 dollar
tagits ur egen ficka för att
ta oss så här långt. Det här
är nåt vi vill tillföra
världen, och vi känner oss
tacksamma för att vi har
fått vara del i detta
skapande.

Trots att detta program
startades 2001, så har vi
ännu inte tagit ut någon
som helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en
förändring hända. Här och
nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com
Varför vi inte är en ideell
organisation.

En ideell organisation har
fördelar skattemässigt,
genom att pengar som inte
har spenderats inom
räkneåret tas med over till
nästa år, utan att tas upp
till beskattning. Detta är
pengar som är kvar efter
alla utgifter.

Men vi avser att använda
alla pengar under
innestående kalenderår
på stödmaterial och
relaterade utgifter. Så
detta betyder att vi ändå
inte har något att
deklarera som inkomst.

På grund av detta, finns
ingen anledning att gå
igenom “Securities
Exchange Commision” för
att uppnå denna
skattelättnad.

Och ytterligare, så är SEC
krångliga att ha att göra
med och den lagliga delen
kan bli mycket kostsam. Vi
tillbringar hellre vår tid,
våra pengar och energi på
stödmaterial och att sprida
detta koncept.

Just nu är en översättning till spanska på gång. Den sorts
spanska som talas i Mexico, Latin – och Sydamerika. Därefter
kommer översättningar till länder i Europa, Asien osv.

Vi har redan blivit översatta till svenska, som förstås i delar av
Sverige, Finland, Norge och Danmark.