S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s

Varför är alla affischer och
banderoller på engelska?

Alla dagens barn och ungdomar är tidigt engelsktalande.

De flesta av dem tycker också att det är roligare och tuffare när saker
och ting är på just engelska.

Så genomslagskraften kan till och med vara större med texten på t ex
en stor banderoll som hänger ute på en skolgård, när budskapet är på
engelska.

Vi matas dagligen, i tidningar, TV och reklam, med engelska uttryck. Så
detta är ingenting som är främmande, tvärtom.

Därför har vi valt att behålla materialet på engelska.
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!