S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Trademark/Copyright  

Kom igen, folk! Priserna på vårt material är väldigt lågt och kvaliteten är den allra bästa.
Vi behöver ert stöd......
Snälla – Lägg undan tuschpennorna.


Varumärke/Copyright:

MakingPositiveChoices.com äger ensamrätten att använda frasen “I Am Who I Choose To Be”, för
ändamålen beskrivna på denna websida.

Varumärkets serie nummer: 76/542,750 International class – 41 United States Patent and
Trademark Office.

MakingPositiveChoices.com äger ensamrätten att använda frasen “The Top Ten Pillars of
Character Education”, som beskrivet på denna websida.

Registrerings nummer för Copyright: Txu-001-131-462 United States Copyright Office.
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!
Vart pengarna tar vägen:


Några ord angående pengarna vi får in…..
INGET vi får in som donationer anses vara inkomster.

Till dags dato – juni 2008 – har ungefär 78,000 dollar tagits ur egen ficka för
att ta oss så här långt. Det här är nåt vi vill tillföra världen, och vi känner
oss tacksamma för att vi har fått vara del i detta skapande.

Trots att detta program startades 2001, så har vi ännu inte tagit ut någon
som helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en förändring hända. Här och nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com
Varför vi inte är en ideell
organisation.

En ideell organisation har
fördelar skattemässigt,
genom att pengar som inte
har spenderats inom
räkneåret tas med over till
nästa år, utan att tas upp
till beskattning. Detta är
pengar som är kvar efter
alla utgifter.

Men vi avser att använda
alla pengar under
innestående kalenderår
på stödmaterial och
relaterade utgifter. Så
detta betyder att vi ändå
inte har något att
deklarera som inkomst.

På grund av detta, finns
ingen anledning att gå
igenom “Securities
Exchange Commision” för
att uppnå denna
skattelättnad.

Och ytterligare, så är SEC
krångliga att ha att göra
med och den lagliga delen
kan bli mycket kostsam. Vi
tillbringar hellre vår tid,
våra pengar och energi på
stödmaterial och att sprida
detta koncept.

Just nu är en översättning till spanska på gång. Den sorts
spanska som talas i Mexico, Latin – och Sydamerika. Därefter
kommer översättningar till länder i Europa, Asien osv.

Vi har redan blivit översatta till svenska, som förstås i delar av
Sverige, Finland, Norge och Danmark.