S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Några brev vi har fått från
skolor...
  


Jag har arbetat med hög-behövande, risk-barn i tre år i vår skolas Elev Stöds Center
(kvarsittning). Under den här tiden har jag sett allt, men vårt största problem är
respektlöshet och slagsmål.
Jag har försökt allting, från att ge konsekvenser (kvarsittning, indragningar både hemma
och i skolan) till positiva förstärkningar när de gjort något (något alls!) gott.

Ingenting har ens kommit i närheten av effekten av att prata med dem en och en i
taget. Bara genom en enkel förklaring ”Du är den person du valt att vara” så börjar de
tänka till.
Det hjälper dem att inse att de kan göra sina egna val om hur att agera, reagera och
vem de vill vara. I många fall har våra elever inget val... de kan inte välja var de vill bo,
hur många personer som bor i deras hem, om deras föräldrar är hemma eller inte, om de
kommer att ha värme eller vatten eller elektricitet i sina hem, de har inte ens möjlighet
att välja att ha något att äta eller inte... men de har möjligheten att välja vem de vill
vara och hur de vill agera.

Jag skulle vilja tacka Making Positive Choices för ni hjälpt mig att arbeta med våra barn.
Jag köpte flera banderoller ” I am who I choose to be” och hängde upp dem runtom på
skolan.

Effekten har varit enorm. Jag har sett en minskning i utvisningar och
rektorsbesök, från ungefär 10 per dag till runt 3, och antalet slagsmål
och fysiska aggressioner har halverats
.

Från och med nästa år kommer jag också att genomföra en Karaktärs Undervisnings klass,
och jag planerar att använda de 10 Grundpelarna i Karaktärs Undervisningen och
lektionsplanerna från websidan.
Allt det här är tack vare Making Positive Choices och de underbara resultaten det har
inneburit för vår skola.

Och jag vill också notera vilken fantastisk person Dave Carey är. Han var super-hjälpfull
med allt, från att leverera affischerna till mig på bara några få dagar, till att arbeta med
mig för att få betalningen gjord.
Vilken underbar värld det vore om alla var så vänliga och hjälpfulla som Dave.
Miljoner tack! Jag kommer att hålla kontakten inför nästa skolår för att få mer material.


Sincerely,
Heather Halldorson
Dean of Students, Clear Lake Middle School
Denver, Colorado

____________________________________________________________


Jag tyckte det var ett underbart program. Jag följde guiden till viss del men la också till
mina egna lektioner. Vi hade några härliga diskussioner, och språklärare som jag är, så fick
jag också eleverna att skriva lite om detta.

De skrev, på tid, ner vilken av de Tio Grundpelarna som betydde mest för dem som
individer, och varför de kände så, fast de var medvetna om samverkan mellan dem.
Vi gjorde klart vår lektion pa onsdagen och igår, för att knyta ihop det hela, som ett kul
projekt, gjorde de ett personligt collage som indikerade på vem de är, och vad de står
för.  De hade en härlig tid medans de gjorde detta projekt och gick verkligen in på
djupet.

Jag tyckte det var spänande och var också lite förvånad över hur samarbetsvilliga
eleverna var, och hur ärliga de var när de diskuterade grundpelarna, speciellt den sista
delen om tolerans och att uppskatta olikheter. De delade några verkligt djupa tankar,
och vi alla arbetade som en grupp. Det var toppen.

Tack för att ni har gett oss det här underbara tillfället att hjälpa ingjuta, eller att bestämt
fastställa de inre värderingarna eleverna så väl behöver för att bli framgångsrika.
Jag har tittat på de nya lektions planerna, men fann att även de vi hade tidigare var
väldigt hjälpfulla för att starta upp med och sen kunde jag bli kreativ utifrån det.
Här är två saker som ni kanske vill dela med till andra, vilka jag använde för tolerans och
att uppskatta olikheterna i andra.

När det sista vi lägger märke till är färgen på skinnet, och det första vi letar efter är
skönheten på insidan...We shall be free - Garth Brooks från hans album  “The Chase”.

Sen läser jag den här dikten som en elev från en high school i Indianapolis och som
Marian Wright Edelman, President of the Children’s Defense Fund (det var också väl
tajmat för vi arbetade med vår poesi grupp just då så jag kunde infoga det där också).

The Cold Within

Six humans trapped by happenstance and bleak and bitter cold;
Each possessed a stick of wood, or so the story’s told.

Their dying fire in need of logs, the first man held his back,
For of the faces round the fire, he noticed one was black.

Then next man looking ‘cross the way saw one not of his church,
And couldn’t bring himself to give the fire his stick of birch.

The third one sat in tattered clothes; she gave her coat a hitch.
Why she her log be put to use to warm the idle rich?

The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store,
And how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor.

The black woman’s face bespoke revenge as the fire passed from her sight.
All she saw in her stick of wood was the chance to spite the white.

The last person of this forlorn group did naught accept nor gain.
Giving only to those who gave was how he played the game.

Their logs held tight in death’s still hand was proof of human sin.
They didn’t die from cold without,

They died from the cold within.

Detta var i högsta grad hjälpfullt och gick verkligen hem när det gällde diskriminering och
att inte vara begränsad till bara en enda sak. Det var en perfekt inledning till en stor
diskussion om att uppskatta alla som unika individer.

Det var kronan på verket och mottogs mycket väl. Jag ville dela det här med er. Kanske
vill ni sätta ut detta på er web-sida, så att andra kan ha användning av det, eller få sig en
tankeställare. Men programmet var toppen och jag skulle vilja använda detta varje år.

Er tillgivna,

Sabine E. Lyons
6th Grade Language Arts
Max Bruner Jr. Middle School
(850) 833-3266 x. 1007
lyonss@mail.okaloosa.k12.fl.us
sel1891@earthlink.net


____________________________________________________________Vi är så ivriga att introducera ert program för våra studenter. De pratar om det med sina
vänner och lärare, och är snabba att påminna varandra om att valen de gör varje dag, är
till sist deras egna.

Lärare har satt upp affischer i klassrummen och det finns stora banderoller i kafeterian
och gymnastiksalen. Våra elever kan inte gå långa bitar utan att bli påminda om deras
rätt att välja, varje dag, deras egen väg.

Jag är så ivrig att lära av lektions planerna. Det kommer att bli intressant att se vad andra
utbildare gör för att lyfta fram ide’n i sina skolor.
Jag bifogar en kopia av lektions planerna som vi använde när vi introducerade ”I Am Who
I Choose To Be” i vårt konsult program och några bilder av våra studenter under deras
diskussioner om vad denna fras betyder för dem.

Jag skulle vilja tacka er på uppdrag av vår fakultet och studentskara för skapandet av ett
program med ett enkelt mantra och djupt, långt gående potential. Var snäll och håll oss
underrättade om utvecklingen av ideerna.


Cindy Wiley
Counselor
Oak Mountain High School
Birmingham, Alabama


____________________________________________________________“I AM WHO I CHOOSE TO BE” vimplarna hedrar klassrummen och hallarna i vår skola i
Fairfax County, Virginia. Över 150 skolor använde vimplarna för att fira - National Career
Development Month's theme: Föreställ Dig Möjligheterna.

Inre Motivation – att sammankoppla vem jag är med vad jag gör – är en nyckel till
elevernas prestationer. Vimpelns budskap framkallade en dialog om framgångsrika elever,
mellan alla som höll upp dem – studenter, föräldrar, lärare, skolledare, affärs- och
föreningsmedlemmar.

Det viktiga budskapet i ” I Am Who I Choose To Be” liknar en college vimpel, så det
bidrar också till att sätta upp ett mål med college utbildning.

Tack,
Nancy Donnelly

Devonshire Career Center
Falls Church, Virginia


____________________________________________________________Jag har affischerna längst fram i klassrummet. Vi hade en toppendiskussion kring
innehållet, och varför jag hade tagit dem till klassrummet. Jag har också ”I Am Who I
Choose To Be” affischen på mitt kontor.

Jag är vice rektor och jag hänvisar ofta till dem när jag går igenom problemlösning med
barn, och jag refererar alltid till valen de har gjort för att komma in i situationen...

Jasmin Marshman
Vice Principal
Grief Point Elementary
Powell River, British Columbia


____________________________________________________________Banderollerna och affischerna är exakt vad vi behövde för att påminna eleverna om deras
uppförande.
Vi använde de små banderollerna (affischer 2 x 15) för att ge dem till enskilda elever för
att de skulle sätta upp dem i sina skåp, för att påminna dem varje dag: ”I Am Who I
Choose To Be”.

Karaktärs utbildnings affischerna stöttar vårt beteende och temana för respekt finns i
hallarna på Coon Rapids Middle School.


Dr. Mary Fonken-Holden, Assistant Principal
Coon Rapids Middle School
Coon Rapids, Minnesota


____________________________________________________________


Jag tänkte att ni kunde vara intresserade av hur vi får användning av affisch seten vi
nyligen beställde och fick levererade, ” De Tio Grundpelarna i Karaktärs Undervisning”.

Lindsay Thurber Comprehensive High School använder för närvarande PLC (Proffesional
Learning Community) modellen för att skapa en mer effektiv och positiv inlärnings
atmosfär, både för personalen och eleverna.

Som del i gemenskapen, tillhör varje styrelsemedlem en kommitte’. Kommitte’n som jag
hör till är ”Utveckling av Socialt Ansvar” och affischerna passar perfekt in i våra ramar. Vi
monterar och laminerar affischerna med en två tum tjock kant och de sätts upp
permanent på väggarna där eleverna samlas.

Vår skola undergår omfattande renoveringar och vårt mål är att använda det positiva
budskapet i setet för att påminna eleverna att respektera varandra och ge varandra rum
så kommer vi en mycket längre bit på vägen i att göra skolan till ett bättre ställe där man
lär sig.
Jag hoppas att den har informationen hjälper.
Websidan var användbar, vänlig och servicen har varit toppen.


Er tillgivna,

Sherry Ainscough
LTCHS
Student Records Office
Alberta, Canada


____________________________________________________________
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till skolor
och sociala organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!