S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Program Hantering

Att administrera detta program kan ske på flera olika nivåer. Här är några idéer:

Idé 1
Köp några affischer och se hur det går. Kanske en vinyl banderoll att sätta upp i gymnastiksalen.
Få åtminstone eleverna och administratörerna att börja prata.Idé 2
Låt lärarna hålla schemalagda, regelbundna diskussioner med eleverna  utifrån Lektions
Planerna/Diskussions Modulerna.
De kan göra detta under sin egen, eller administrationens ledning.


Idé 3
Sätt upp våra kompletta klassrums set i varje klassrum, eller större banderoller på andra ställen i
skolan där ni ser att det behövs.
Använd större affischer i hallar och lektionshus. Sätt upp mindre vinyl banderoller i gymnastiksal
och utrymmen avsedda för diverse aktiviteter, och en eller två stora vinyl banderoller på, in- eller
utvändigt, lektionsbyggnaden, som statuerar vad skolan står för.

De här affischerna och banderollerna är ständiga påminnelser av vad ni vill att era elever ska ta till
sig och stå för.
Gör kopior av
Lektions Planerna och dela ut till alla lärare och administratörer.
Ni kommer att se resultatet i klassrummen, beroende på hur mycket engagemang ni lägger i det
hela.
Era lärare kan hinna med en eller flera diskussions moduler per lektion.


Några möjligheter:
Var i klassrummet bör affischerna sitta?

Vi föreslår ...

... placera
”I Am Who I Choose To Be” längst fram i klassrummet ovanför svarta tavlan, och
de två kompletterande affischerna
”Who owns me?” och ”I own myself!” på sidoväggarna i
rummet.

... placera seten med
”Pillars” och ”Tolerance” där de är synliga, men gruppera seten
tillsammans. De kommer hela tiden att verka som ständiga påminnelser om era
karaktärsundervisnings lektioner, och kommer därför mest till sin fördel när de sitter riktigt synliga.
INFORMATION
  • Avsätt en karaktärsundervisnings lektion varje dag. Låt eleverna vara i samma klassrum varje
    gång. 30 minuters lektion...

  • Samma som ovan men en timme en gång i veckan. Det här verkar vara den modell som
    fungerar bäst. Låt även eleverna ha samma lärare varje gång, så att uppföljningen i deras
    kommunikation kan ge resultat.

  • Eller skapa era egna idee’r…..
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
PowerPoint presentationen som används vid föreläsningen laddar du ner
gratis, liksom Lektions Planerna.
Du hittar dem i menyn till vänster.
Använd detta material för att hålla era egna föreläsningar.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!