S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
INFORMATION
022 - De Tio Grundpelarna - Affisch Set                  $10.00
Lärare behöver referenspunkter i sina
diskussioner med eleverna. Det här är
välbehövliga referenspunkter!
Lärare gör alltid bäst ifrån sig med ett manus.
Det här är grunderna till manuset!

Att ta goda beslut och positiva val händer inte
av en slump.

Sätt upp dessa affischer i klassrummen och
andra utrymmen på skolan som en konstant
påminnelse om vad en positiv karaktär handlar
om.

Det här setet inneåller 11 affischer, se nedan.
10 st 10 cm x 61 cm
Tillverkade av mycket hållbart material och kommer att hålla i många år.
Placera dem i ditt klassrum, runtom hela skolan, matsal mm, och ni kommer att ha en
väl synlig påminnelse hela tiden om vad en positiv kararktär är.


Stoppa ungdomsvåldet i skolan och även ute på gatorna genom att på detta
vis bygga upp och påverka våra barn och ungdomar i en positiv riktning.


Grundpelarna på svenska ser du här.
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."