S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Vi respekterar ditt privatliv

Vårt löfte till dig, som kund:
Vi respekterar ditt privatliv. Vi säljer inte, lånar inte ut, eller på något sätt
ger ut någon information som kan identifiera dig, till tredje part.

All information du ger till oss lagras med största skydd och säkerhet, och
kommer inte att användas på något sätt som du själv inte samtyckt till.
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."