S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
När elever tar till sig konceptet med ansvarsfull frihet, måste riktlinjer även ges till dem.
Dessa kan hittas under
”De Tio Grundpelarna i Karaktärs Undervisning”

Dessa affischer finns med alla Grundpelarna på en affisch, (klicka här för bild), eller  i ett set med
11 st affischer –10 st med en Grundpelare på varje affisch, plus en affisch med
sammanställningen, (
klicka här för setet)
1. OMTANKE – Jag tar hand om mig
själv och dom jag har runt omkring mig.
2. MEDLEMSSKAP – Jag behandlar andra
som jag förväntar mig att andra ska behandla mig.3. MOD – Jag har modet att göra det som är
bäst för mig själv, och för att hjälpa andra att
vara modiga.
4. PLIKT – Jag gör vad som förväntas av mig
i mitt umgänge, och håller också andra ansvariga
för vad de gör.
5. RÄTTVISA – Jag är rättvis mot dom jag har att
göra med, och stöder andra i att göra det samma.
6. ÄRLIGHET – Jag är ärlig mot mig själv - i tanke,
agerande och handlingar, och jag stödjer andra
att vara ärliga mot mig.
7. RESPEKT – Jag gör det som är nödvändigt för
att respektera mig själv, och vad som är
nödvändigt för att andra ska respektera mig.
8. ANSVAR – Jag tar ansvar för mina egna
tankar, mitt agerande och handlande, och
förväntar mig att andra ska göra likadant.
9. PÅLITLIGHET – Jag litar på mig själv, att jag
gör det allra bästa jag kan, och jag gör allt jag
kan för att tillåta andra att också lita på mig.
10. ARBETS ETIK – Jag kommer alltid att arbeta
hårt för att uppnå vad som är bäst för mig och
andra. Detta inkluderar min familj, mina vänner
och min skola.
De Tio Grundpelarna i
Karaktärs Undervisning
  
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."