S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Vår Filosofi          

Världen är en mycket förvirrande plats att leva på, vilket bevisas i internationell media
med rubriker som visar på störningar i det sunda förnuftet. Individer behöver
grundvärderingar nu mer än nånsin tidigare.

Frihet att välja är enormt kraftfullt, men det innebär också ansvar. Det här är
grunden för vårt program, och resultatet blir en förbättrad prestationsnivå så väl
som ett bättre socialt beteende.

Vi är övertygade om att vårt är det program för karaktärsundervisning som täcker
helheten för alla skolor och sociala organisationer som finns i ett demokratiskt
samhälle.
Vi önskar er stora framgångar med detta program, och ser även fram emot lite
feedback från er.


Vad kontra Vem:
Det här grunden i hur vi definierar oss själva som unika individer. När väl detta är
internaliserat så har vi förmågan att verka tillsammans i samhället, som en enhet.

”Vad” vi är - är en beskrivning av saker vi gör, utför, i det dagliga livet.

”Vem” vi är – är definierat av vår ram av inre värderingar som vi har tagit till oss. Du
kommer att förstå detta till fullo när du läser igenom vårt program och våra
lektions planer.Vad är “Att-Äga-Sig-Själv?”
"Att Äga Sig Själv” är att erkänna att man som en unik individ, är ansvarig för de
val man gör, och vi har rätt och möjlighet att bestämma och sätta upp våra mål,
och hur vi beter oss.


Varför “Jag Är Den Jag Väljer Att Vara? ”
Du kan tala om för dina elever att de ska göra bra val. Du kan tala om för dem att
det blir konsekvenser av att ta dåliga beslut. Men du kommer ingen vart med dina
elever förrän de inser att det är de själva som är ansvariga för besluten de tar.
Genom att internalisera budskapet, ”Jag Är Den Jag Väljer Att Vara” ("I Am Who I
Choose To Be"), kan eleverna (äntligen!) förstå att deras framgångar eller
motgångar är resultatet av beslut de själva gjort.

Det här är mycket kraftfullt, när elever faktiskt förstår att de, som unika individer,
har rätt och möjlighet – och ansvaret – att diktera sin egen framtid.


Grundpelarna i Karaktärsundervisning
När elever tar till sig konceptet med att de själva har ansvaret genom  "I Am Who I
Choose To
Be," måste riktlinjer för positiva förändringar presenteras till dem. Dessa kan hittas
i "
De Tio Grundpelarna i Karaktärsundervisning."

När eleverna använder sig av dessa Grundpelare, och de positiva Inre Värderingarna,
så medför det en global medvetenhet av vad det innebär att leva ett produktivt liv
fullt med belöningar.

Varför inte inkludera såna anmärkningsvärda ämnen som uppriktighet eller attityd?
När elever följer "De Tio Grundpelarna i Karaktärsundervisning", läggs andra
grunder, som t ex dessa, gratis.

Våra Grundpelare är skrivna för att individen ska kunna ta till sig allt det goda, leva
i förening och tolerans med andra individer, inte bara i skolan, utan även ute i
samhället.  


Att Tolerera Andra
Våra Tolerans affischer är visuella påminnare om glädjen och lyckan man kan känna
genom att man värderar att alla är unika.
Med ”Tolerans av Andra”, som ett fokus, uppnår man en större förening inom hela
elevsamhället, och i elevernas liv som helhet.


Lektions Planer/Diskussions Moduler
Våra lektionsplaner är alltid gratis, och de är  framställda av oss själva och lärar- och
administrationskåren som helhet, som är del i vårt nätverk.
Under fortgående utveckling, följer dessa lektionsplaner riktlinjer vilka är klara och
lätthanterliga för lärare och administratratörer.

Vi bjuder in dig att skicka oss dina förslag till oss på e-post
info@makingpositivechoices.com
Vi kommer att lägga till det i våra lektionsplaner och publicera det på vår web sida.
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!