S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
Drog/Alkohol Missbruk

Medans drog och alkohol missbruk kan vara enorma problem inom skolor och sociala
organisationer, så är det inte avsikten att här reda ut dem specifikt. Emellertid, nedan finns länkar
till websiter som hanterar detta.


Al-anon & Alateen, hälper anhöriga och vänner till alkoholister:
http://www.al-anon.se/

Anonyma Alkoholister i Sverige:
http://www.aa.se/

Nar-anon, för stöd till personer som är drabbade genom andras drogmissbruk (eng):
http://www.naranon.com/

Narcotics Anonymous, hjälp för individer med narkotika problem:
http://www.nasverige.org/

Atmis, förening för anhöriga till missbrukare, för barn, unga och vuxna
www.atmiss.se

Behandlingshem för drog och alkoholmissbruk kan hittas genom att söka pa Goggle.com eller
annan sökmotor pa Internet.
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."