S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Alla pengar vi får in i donationer används till skolor och sociala
organisationer som är i behov av detta program och är alltså
öronmärkta till detta och ingenting annat, som ex löner.
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!
Vart pengarna tar vägen:


Några ord angående
pengarna vi får in…..
INGET vi får in som
donationer anses vara
inkomster.

Till dags dato – juni 2008 –
har ungefär 78,000 dollar
tagits ur egen ficka för att
ta oss så här långt. Det här
är nåt vi vill tillföra
världen, och vi känner oss
tacksamma för att vi har
fått vara del i detta
skapande.

Trots att detta program
startades 2001, så har vi
ännu inte tagit ut någon
som helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en
förändring hända. Här och
nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com

Just nu är en
översättning till
spanska på gång.
Den sorts spanska
som talas i Mexico,
Latin – och
Sydamerika. Därefter
kommer
översättningar till
länder i Europa,
Asien osv.

Vi har redan blivit
översatta till
svenska, som förstås
i delar av Sverige,
Finland, Norge och
Danmark.