Det här är "Change", vår föreläsnings DVD. En del av denna finns på sita (klicka här).
Pris: $25 USD.

Pengarna går tillbaka till projektet och möjliggör att konceptet kan
avancera vidare. Frakt och expeditionskostnader är inkluderade i
priset, över hela världen. Bor du i Kalifornien, lägg till $4.13 i skatt.

Vi accepterar checkar, utställda på Making Positive Choices, eller  
tryck på "Donation" här nedanför så kan du handla genom PayPal
med kreditkort.

Skicka all korrespondens till:
Making Positive Choices
23300 Boulder Lane
Clovis, CA 93619

info@MakingPositiveChoices.com
USA phone 559-322-0284 (vår personliga nummer och)
Fax: 322-0327
VAR SNÄLLA – bränn inte kopior av denna DVD.

Er input ger support till en global vision som är vårt
kall, en mission,under ständig utveckling. Din skola
kan komma att få mycket stor ekonomisk hjälp
genom att ni inför vårt program som orsakar en
förbättring i attityd och prestation skolan över, och
kommer också troligen att höja skolans resultat i de
Nationella Proven.
Vi accepterar checkar, utställda på Making Positive Choices,eller  tryck på
Buy Now här nedanför så kan du handla genom PayPal med kreditkort.
På grund av storleken på skolans aula, gavs denna föreläsning 7 ggr under 9 dagar.
Publiken på denna DVD är ungefär 450 studenter, fackultet och administrationspersonal.
Hem
Om du inte kan se på din maskin med ovanstående (mörkgrönt) länk, styckas och
http://www.youtube.com/watch?v=YrlDZLZ8IVE
Överväg att priset på denna CD som delvis donation för att täcka kostnader...
Just nu är detta en
engelsk version
utan undertexter.
Med den guidas du lätt när Du själv håller en sån här föreläsning på din skola.
Det är även lätt att ev översätta, lägga till eller ta bort som du själv önskar i
presentationen.
Vart pengarna tar vägen:


Några ord angående
pengarna vi får in…..
INGET vi får in som
donationer anses vara
inkomster.

Till dags dato – juni 2008 –
har ungefär 78,000 dollar
tagits ur egen ficka för att
ta oss så här långt. Det här
är nåt vi vill tillföra
världen, och vi känner oss
tacksamma för att vi har
fått vara del i detta
skapande.

Trots att detta program
startades 2001, så har vi
ännu inte tagit ut någon
som helst lön, inte ett öre.

Vi vill bara se en
förändring hända. Här och
nu!

Dave Carey
Founder
Making Positive Choices
info@makingpositivechoices.com