S e l f - o w n e r s h i p  -  C o r e V a l u e s  -  T o l e r a n c e  -  L e s s o n  P l a n s

Om Oss...

Making Positive Choices ägs av Dave och GB Carey, och är lokaliserade i bergen, 3 mil utanför
Fresno i Kalifornien, i början till de höga Sierra Nevada bergen.
Making Positive Choices ägnar sig åt att hjälpa elever att göra positiva forändringar i sitt liv.

Det åstadkoms genom att skolan lanserar de tre centrala temorna
”Att Äga Sig Själv”, den
grundläggande regeln
”De Tio Grundpelarna i Karaktärs Undervisning” och accepterandet
av andra genom
”Tolerans av Andra”.

Användandet av det här materialet skapar focus på utvecklandet av ”jaget”, inre värden, enhet
och över huvud taget
positivt växande.

Det är Dave och GBs hopp att ni använder er av detta material och får större framgång med era
elever. De är övertygade att detta material leder till att få eleverna att fokusera på sina
möjligheter och resurser, att förena eleverna på er skola och åstadkomma förbättringar över
huvud taget i livet hos var elev.

De är övertygade att medan det teoretiska
är en väldigt stor del i en elevs utbildning, så är
också social utveckling också nödvändig.

Dave och GB är säkra på att om ni vill att en förändring ska ske på en motiverings- och
beteendenivå, så måste det komma från idividen själv.
Det här konceptet och detta material kommer att bidra till dessa förändringar.
” Vi hoppas att ni finner det sanna värdet i var och en av individerna med detta program.”
Dave & GB
INFORMATION
BERÄTTA FÖR EN VÄN
Copyright © 2003-2008 MakingPositiveChoices.com
"Helping individuals find their true selves..."
Donationer:

Om du känner att du skulle
vilja ge ett bidrag till vårt
program

- Klicka Här -

Alla pengar vi får in i
donationer används till
skolor och sociala
organisationer
som är i behov av detta
program och är alltså
öronmärkta till detta och
ingenting
annat, som ex löner.

Vi skulle bli så glada om Du ville
berätta för en vän om oss!
Om du tycker att den här
informationen är värdefull, var
snäll och maila och tala om
för andra adminstratörer, lärare
etc., inom ditt skoldistrikt,
kommun eller i andra städer
och kanske t o m länder....
Du kan hänvisa dem till vår
hemsida....
Detta kan skapa en spridning av
allt det goda!
Varför vi inte är en ideell organisation.

En ideell organisation har fördelar skattemässigt, genom att pengar som inte
har spenderats inom räkneåret tas med over till nästa år, utan att tas upp till
beskattning. Detta är pengar som är kvar efter alla utgifter.

Men vi avser att använda alla pengar under innestående kalenderår på
stödmaterial och relaterade utgifter. Så detta betyder att vi ändå inte har något
att deklarera som inkomst.

På grund av detta, finns ingen anledning att gå igenom “Securities Exchange
Commision” för att uppnå denna skattelättnad.

Och ytterligare, så är SEC krångliga att ha att göra med och den lagliga delen
kan bli mycket kostsam. Vi tillbringar hellre vår tid,våra pengar och energi på
stödmaterial och att sprida detta koncept.